Možnosti, jak vytápět domy, či jiné objekty, je nepřeberná řada. Avšak pouze tepelná čerpadla v sobě sdružují kladné vlastnosti jako nízké náklady na provoz při bezobslužném provozu a jsou ekologické a pracují s částečně obnovitelnými zdroji energie. V této oblasti dodáváme zařízení převážně výrobců LG, Daikin a Mitshubishi.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou ekologická a ekonomická zařízení odebírající nízkopotenciální teplo z venkovního vzduchu a pomocí unikátních vlastností chladiva je teplo transformováno do teplot, které jsou použitelné na vytápění daného objektu. Je nutno zdůraznit, že tepelné čerpadlo spotřebovává elektrickou energii na pohon kompresoru.

Poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Jeho hodnota, označovaná COP, se u tepelných čerpadel vzduch-voda zpravidla pohybuje kolem hodnoty 3 – 4. Vhledem ke zvyšujícím se cenám za energie patří tento alternativní způsob vytápění z ekologického hlediska k nejkomfortnějším topným systémům.

Tepelná čerpadla jsou splitová, s vnitřní nástěnnou jednotkou obsahující hydromodul a s venkovní kompresorovou jednotkou. Vnitřní a venkovní jednotka jsou mezi sebou spojeny potrubím chladiva. Toto uspořádání maximálně šetří instalační prostor a nevyžaduje použití nemrznoucí náplně v topném systému.

Vlastnosti tepelných čerpadel:

Díky použitému technickému řešení (invertní technologie ve spojení se sofistikovaným procesorovým řízením) mají tepelné čerpadla řadu výhodných vlastností, zejména ve srovnání s tepelnými čerpadly, používajícími kompresor s konstantními otáčkami:

  • vysoká účinnost a z ní vyplývající nízká spotřeba elektrické energie
  • velký rozsah provozních venkovních teplot umožňuje celoroční provoz
  • velmi tichý provoz jak vnitřní , tak venkovní jednotky
  • výrazně nižší tvorba námrazy venkovního výměníku, která snižuje výkon jednotky
  • nízký rozběhový proud s plynulým náběhem snižuje nárok na hlavní jistič
  • příkon odebíraný z elektrické sítě je automaticky udržován na minimální hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla
  • díky velkému rozsahu regulace výkonu je možné systém výkonově předimenzovat, což umožní např.budoucí rozšíření systému, nebo monovalentní provoz
  • k elektrickému napájení tepelných čerpadel postačuje jednofázový přívod, není nutné použít pomalé jističe

Tepelné čerpadlo vzduch – voda s inverterovou technologií

V sortimentu firmy jsou také bazénová tepelná čerpadla, pomocí kterých je možné velmi efektivně prodloužit dobu využívání venkovních bazénů.